Jägmästarvägen

HÄLLINGSJÖ, Mark
  • Ref. Nr. YE06360
  • Pris
    • 1.750.000 kr
    • Som utgångspris

Tomt

  • Tomtarea: 2655 m2

Välkommen på visning

  • Det finns inga visningar för tillfället

Hitta hit

Intresseanmälan

Beskrivning

30 minuter från Göteborg. Bygg ditt drömhus nära sjö och natur ! Välkommen till denna fina och i det närmaste byggfärdiga tomt om 2.655 kvm där du bygger ditt eget drömhus. Fastigheten ligger i naturskönt område och med gångavstånd till trevlig badplats. Positivt förhandsbesked finns. Kommunalt VA tillkommer om fn. 168.000:-. Vägavgift tillkommer med 100.000:-.

Interiör

Boarea

kvm

Rumsbeskrivning

NATURNÄRA ! En idyll på landet - men ändå så nära Göteborg, ca 30 minuters bilväg. Idag finns två av fyra tomter kvar, en om 2 386 kvm och en om 2 655 kvm. Tomterna har ett vackert, soligt och fridfullt läge vid Stora Öresjön i Ubbhult, postadress Hällingsjö. Bygg ditt drömhus. Tomterna är så gott som byggklara och blir anslutna till kommunalt vatten och avlopp i slutet av 2018. Det finns förhandsbesked för huvudbyggnad om minst 200 kvm på betongplatta på mark. Marken utgörs av berg med jordlager ovanpå, cirka en meter tjockt där det är lämpligt att placera huvudbyggnad. Eftersom tomterna ligger utanför detaljplanerat område så är möjligheterna stora att själv bestämma hur man vill bygga. Förhandsbesked för enfamiljsbostad/villa finns, bara att prata med kommunen vad ni vill bygga och lämna in en ansökan om bygglov. Något som gäller vid all byggnation är Boverkets byggregler om tillgänglighet - det vill säga att alla byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar, exempelvis att dörröppningar är tillräckligt breda ifall du skulle behöva rullstol någon gång i framtiden. Vid förhandsbeskedet för hela fastigheten beviljades en avstyckning om fem fastigheter. För att fastigheterna inte skulle bli för små gjordes bara avstyckning till fyra fastigheter. Fastigheterna kommer att anslutas till kommunalt VA som finns framdraget hösten 2018. Kostnad fn. ca 168.000:-. Denna avgift betalas till kommunen när ni byggt färdigt och vill koppla in er på det befintliga nätet för vatten/avlopp. Samfälligheten på 1260 kvm ägs gemensamt. Detta innebär att vägarna tillhör fastigheterna tillsammans och kommer inte att trafikeras av obehörig trafik. För samfälligheten och den gemensamma vägen tillkommer en kostnad om 100.000:- per fastighet. Varje fastighet äger en andel i samfälligheten. Antal andelar: 4 st om vardera 25%. Pengarna i samfälligheten, 4 andelar ggr 100.000:-, totalt 400.000:-, kommer användas till en gemensam "miljöstation" för sopor på nedersta tomten, 2:68. Pengarna kommer även att bekosta en mur/staket längsmed Jägmästarvägen, några gatlyktor, samt iordningställande av våra egna vägar när alla byggt färdigt. Vägen blir grusad och infarten till området kommer att breddas, mur/staket samt belysning vid infart. Vid infarten till området, vid fastighet 2:68, kommer det att uppföras två parhus med garage samt en gemensam "miljöstation" för sopor. Dessa parhus kommer att placeras längsmed tomtgränsen - där husvagnen står idag - och kommer därför inte påverka utsikten för de övriga tomterna nämnvärt. Tomten för parhusen ligger även på en betydligt lägre nivå än de övriga tomterna. Tre badplatser finns inom gångavstånd, två med strand och en med brygga. Tomten har ett högt och trevligt läge, cirka 120 m över havet. Längre fram på Jägmästarvägen finns ett område med fd sommarstugor som är ombyggda till helårsbostäder på mindre tomter, här gäller kommunens detaljplan. Mycket orörd natur och badsjöar i området.

Allmänt om fastigheten

Upplåtelseform

Friköpt

Vatten/Avlopp

Kostnad för kommunalt vatten och avlopp tillkommer om ca 168.000:-.

Servitut etc.

Andel i samfällighet/GA: Håkankila S:1 = gemensam väg, GA:3 = Gemensamhetsanläggning som inrättas för väg enligt förrättningskarta. Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om. Kostnad för vägsamfällighet tillkommer med 100.000:-. Lygnersvider GA:1 Last, Avtalsservitut: Kraftledning, 1463IM-07/12113

Tomt

Areal

2655 kvm

Typ

Naturtomt och trädgårdstomt

Närområde

Allmänt

Hällingsjö är en av de minsta orterna i Härryda kommun och här bor ca 1 100 personer, de flesta i egna hus. I centrala Hällingsjö finns de enda flerfamiljshusen med totalt 14 lägenheter. Hällingsjö ligger naturskönt vid Gingsjön med stora skogar runt omkring. Möjligheterna till promenader och friluftsliv är stora. Vid Gingsjön finns en fin badplats. Där kan man också fiska.

Kommunikation

Bra pendlingsavstånd till Göteborg och Kungsbacka. Ubbhult ligger cirka 4 mil utanför Göteborg centrum. Med bil tar det cirka 30 minuter till Göteborg centrum och cirka 20 minuter till Kungsbacka centrum. Landvetter cirka 15 minuter, 20 km. Längs Ubbhultsvägen trafikerar Västtrafik med buss 740 som går till Kungsbacka. Cirka 7 kilometer från tomten ligger Härryda och Källarbackens bensinstation och pendel-parkering. Här går buss 300 till Göteborgs centrum på 30 minuter. Bussen går oftast var 15:e minut. Från Hällingsjö buss 300 eller 330 till Göteborg.

Närservice

I centrala Hällingsjö finns livsmedelsbutiken Allöppet som har öppet varje dag. Här finns även ett par småbutiker och en bensinstation. Hällingsjö skola är en F-5 skola med ca 100 elever som också har fritidshem. Här finns även Björkängens Förskola. Ungefär 2,5 km från tomten ligger Ubbhults kapell och Kråkereds bygdegård med boulebana. 100 m längre fram ligger den kommunala förskolan. Ubbhultskolan har cirka 60 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs tre. Dessutom finns ett integrerat fritidshem. Idrotts- och slöjdundervisningen sker i Sätilaskolan. Eleverna går vidare till mellan- och högstadiet i Sätila. Buss från Källarbacken till Sätilaskolan tar cirka 15 minuter.I området finns många hästgårdar med möjlighet till inackordering, bland annat Sjönnerhemsgården med paddock och ridhus. På orten finns ett antal arbetsplatser, Hällingsjö Hus AB, Ubbhults snickerifabrik, Interiörhuset i Väst och Lilla Smultronstället. I närheten finns även en gårdsbutik där bonden säljer egenodlade grönsaker och annat.

Övrigt

IFK Hällingsjö är en livaktig förening som betyder mycket för den lilla ortens sociala gemenskap.